Tiwtor Ffiseg a Mathemateg

Yr wyf yn darparu gwasanaeth tiwtra ar-lein sy’n hynod o lwyddiannus.

    Mathemateg – cynradd, Bl7-9, TGAU a Lefel A
Ffiseg – TGAU a Lefel A
    Paratoi ar gyfer PAT, MAT ac ECAA ar gyfer Prifysgolion
Paratoi tuag at arholidau prifysgolion UDA – SAT, SAT2 a’r ACT

Dros y 10 mlynedd diwethaf yr wyf wedi bod yn addysgu myfyrwyr hyd a lled y byd yn Ffiseg a Mathemateg drwy’r meddalwedd Skype neu Facetime wrth ddefnyddio ford wen rhithwir.

Yr unig offer sydd angen yw cyfrifiadur, cysylltiad i’r we, a meddalwedd skype/facetime.

‘Rwyf yn cynnig gostyngiad ar fy mhris arferol i fyfyrwyr o Gymru. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb pellach, cysylltwch â mi drwy’r ffurflen isod:

Aberystwyth, Abertawe, Bangor, Caerfyrddin, Caerdydd, Caerphilly, Castell Nedd, Wrecsam, Aberteifi, ayyb.

Back to Top
EnglishUSAWales